Petak, 15 Lipanj 2018 11:46

OBAVIJEST- PROVEDBA KONTROLE MIKROČIPIRANJA PASA I OBAVEZA TRAJNE STERILIZACIJE

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na snazi novi Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, dalje: Zakon), kojim se propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, ali i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Ovaj Zakon pred vlasnike/skrbnike pasa stavlja obveze kojih se nužno pridržavati, s obzirom da su propisane i značajne kazne za nepoštivanje istih.

OBAVEZNO MIKROČIPIRANJE: Vlasnik/skrbnik psa dužan je mikročipirati psa te svi psi na području Općine Oprtalj moraju biti mikročipirani. Obvezi mikročipiranja podliježu svi psi, bez obzira na starost ili pasminu.

Cijena mikročipiranja je 90,00 kuna.

Zakonom propisana kazna za nepoštivanje ove obaveze iznosi do 6.000 kn za fizičke osobe te do 30.000,00 kn za pravne osobe.

OBAVEZA TRAJNE STERILIZACIJE: Na području Općine Oprtalj propisana je trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka osim u slučajevima kada:

- je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela,

- je posjednik kućnog ljubimca od Jedinstvenog upravnog odjela dobio suglasnost za drugi način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka,

sukladno Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama (Službene novine Općine Oprtalj broj 8/18)

Sukladno članku 80. Zakona o zaštiti životinja komunalni redar ima slijedeće ovlasti:

- pregledati isprave na temelji kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru,

- ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,

- uzimati izjave stranaka i drugih osoba,

- zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,

- prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,

- očitati mikročip,

- obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora,

- podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog.

Stoga pozivamo sve građane koji nisu izvršili svoje obveze mikročipiranja pasa i trajne sterilizacije da isto bez odgode učine odlaskom u neku od ovlaštenih veterinarskih ambulanti.

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art