Općinsko Vijeće

Općinsko vijeće Općine Oprtalj

1. Ivan Ipša

2. Ivan Štokovac - Predsjednik

3. Deni Basaneže

4. Marjela Antonac

5. Sebastijan Bančić

6. Barbara Vežnaver Antonac

7. Dejan Vežnaver

8. Daniel Katarinčić

9. Damir Vižintin

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinica lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće odlučuje o poslovima lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito o: uređenju naselja i stanovanju, prostornom i urbanističkom planiranju, komunalnim djelatnostima, brizi o djeci, socijalnoj skrbi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odgoju i osnovnom obrazovanju, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, zaštiti potrošača, zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarnoj i civilnoj zaštiti, kao i o drugim pitanjima, ako zakonom nije drugačije utvrđeno.

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art