Natječaji

Temeljem članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj 7/15), Općinski načelnik Općine Oprtalj donosi ODLUKU o dodjeli sredstava za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Oprtalj u 2018. godini Ovom Odlukom utvrđuju se udruge kojima…
Temeljem članka 28. stavak 6. i 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (Narodne novine broj 26/15) te članka 24. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Oprtalj (Službene…
Sukladno članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (²NN² 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), na temelju članka 34. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine br. 3/09,1/13), Odluke Općinskog načelnika od 29. siječnja 2018., i suglasnosti Općinskog vijeća Općine Oprtalj 29.…
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog Poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Oprtalj, Općinski načelnik Općine Oprtalj raspisuje javni POZIV za financiranje programa, projekata,…
Sukladno članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ²NN² 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 34. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine br. 3/09,1/13), Odluke Općinskog načelnika od 23. studenog 2017. godine i suglasnosti Općinskog vijeća Općine Oprtalj od…
Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ 125/11, 64/15) članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Službene novine Općine Oprtalj“ broj 1/16), Odluke Općinskog načelnika Općine Oprtalj od 23. studenog 2017. godine, i suglasnosti Općinskog vijeća Općine Oprtalj od 23. studenog 2017. godine…
Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto Stručni suradnik u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Oprtalj, u sastavu Marisela Štokovac Vižintin, Danijel Coslovich i Mirjan Stornoga, donosi IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Oprtalj raspisalo je natječaj za prijam na radno mjesto…
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za radno mjesto Stručni suradnik u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Oprtalj objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (TESTIRANJE KANDIDATA) Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti slijedeće kandidatkinje: GORDANA BERTOŠA MARTINA BERTOVIĆ SONJA FATORIĆ MARTINA GOL Kandidatkinje pozvane na…
Ponedjeljak, 27 Ožujak 2017 06:55

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Javno otvaranje pristiglih ponuda na Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprtalj Klasa: 372-01/16-16-01/01, objavljenog 22. veljače 2016. godine održati će se u petak 4. ožujka 2016. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Oprtalj, Matka Laginje 21.
Stranica 1 od 2
     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art