• Alpe Adria Oberkrainer Fest - Oprtalj
  14.-15.07.2018.
   
  Međunarodni susret harmonikaša-Zrenj
  26.08.2018.
   
  Kestenijada - Oprtalj
  14.10.2018.
   
   
   
   

Opći podaci

Općina Oprtalj nalazi se na krajnjem sjevernom dijelu Istarskog poluotoka, između Buja na zapadu i Buzeta na istoku. Ranije je današnja Općina Oprtalj pripadala bivšoj Općini Buje (njen sjeverozapadni dio) i bivšoj Općini Buzet (njen jugoistočni dio). Općina Oprtalj prostire se na 60,95 km2, a prema popisu stanovništva iz 2001. godine broji 981 stanovnika i jedna je od najmanje naseljenih općina u Istarskoj županiji.

     Relief
Zbog           osebujnosti izgleda i vegetacijskog pokrova od posebnog je značenja reljef.  Glede izgleda reljefa razlikuju se dva dijela: 1) disecirani brjegovi i    brežuljci na flišnoj podlozi (sjeverni i središnji dio Općine) i 2) dolina   rijeke Mirne, koja u dijelu središnjega toka poprima obilježje sutjeske (manji  južni dio Općine). Visinske razlike na području Općine Oprtalj kreću se od  10m/nv u dolini Mirne do 498m/nv. S trga u Oprtlju pružaju se panoramski vidici  na Motovun, dolinu i ušće rijeke Mirne, obronke Ćićarije i na slovensko gorje.

 

  Klima
Područje             Općine Oprtalj, obilježeno je blagom submediteranskom klimom. Ljeta su topla i   duga s srednjom mjesečnom temperaturom od 22˙C, a zime su blage što je  posljedica utjecaja mora. Općina Oprtalj nalazi se u području povoljnih  klimatskih prilika koje pružaju sve potrebne uvjete za život stanovništva, a  tijekom vegetacijskog razdoblja moguće je uspješno uzgajanje mediteranskih       kultura.

 

  Tlo
Na jurskim,   krednim i eocenskim vapnencima javlja se istarska crvenica. Fizikalna svojstva     istarske crvenice su općenito povoljna. Na području Općine Oprtalj crvenica je    zastupljena na uskom pojasu od Zrenja prema Bujama. Na kvartarnim naslagama u potočnim dolinama i u dolini rijeke Mirne razvili su se tipovi aluvijalnih tala. Regulacijom potočnih i riječnih tokova, kao i melioracijom, ova tla gube osnovna       prirodna obilježja i obradom stvara se novi tip antropogeniziranih tala.

 

  Voda
Na području Općine potječe    rijeka Mirna koja s pritocima čini porječje od 536 km2. Osim Mirne značajniji su     vodotoci u sjevernom dijelu Općine – potoci Malinska, Pregan i Mlaka, koji teku  od sjevera prema jugu. Na području Općine nekoliko je značajnih izvora vode  (najveći je izvor Bulaž), izvor termalne vode u Istarskim toplicama i nekoliko       manjih kaptiranih izvora.

 

Pročitano 5825 puta
Ime i prezime(*)

Invalid Input
Poruka

Please let us know your message.
Mobitel za SMS(*)

Invalid Input
Email(*)

Please let us know your email address.
Upiši znakove(*)

Invalid Input     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art   
 

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).