Proračun 2018. godina

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprtalj za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art